OFERTA DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych

Oferujemy ubezpieczenia transportowe w szerokim zakresie i rozmaitych wariantach. Na naszą kompleksową ofertę składają się m.in. ubezpieczenia:

 • Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jednostronnym zobowiązaniem się ubezpieczyciela do wypłaty określonej w treści gwarancji kwoty bezwarunkowo, lub po spełnieniu określonych warunków, na rzecz jej beneficjenta, najczęściej zamawiającego lub inwestora.

Rodzaje gwarancji:

 • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium
 • ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek
 • ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki

Pracownicze Ubezpieczenie na Życie zostało przygotowane z myślą o firmach oraz ich pracownikach, w odpowiedzi na potrzeby Pracodawców i Pracowników firm działających w sektorze polskich przedsiębiorstw.

Korzyści:

 • ochrona - ubezpieczenie gwarantujące ochronę przez całą dobę na całym świecie
 • bez podatku – świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym
 • indywidualna kontynuacja umowy – istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracownika i współmałżonka.

tel. +48 32 47 089 18, e-mail: info@ubezpieczenia-jastrzebie.pl

Strony Internetowe ArtDay